Mafanikio ya CRDB na biashara mbali mbali Tanzania

By: Niels Malangalila | Blog | October 5, 2021 09:00

Mkurugenzi Mtendaji wa Benki yetu akiongea kuhusu mafanikio tuliyoyapata mwaka 2020, amesema "Katika kipindi cha mwaka 2020, tulipata mafanikio makubwa, tukitumia vizuri fursa zinazojitokeza sokoni. Ninayo furaha kuwajulisha kuwa pamoja na changamoto zilizokuwepo, mikakati tuliyoiweka ilisaidia kuendana na mabadiliko, na hivyo kusaidia kuimarisha utendaji wetu kwa haraka. La muhimu zaidi, nawashukuru kwa moyo wote wateja wetu kwa kutupa nafasi ya kipekee ya kuwahudumia. Nitoe shukrani nyingi kwa wanahisa wetu, kwa kutuamini na uwekezaji wenu na kwa kutupa nafasi ya kuwafanyia kazi"

PamojaHatuaKwaHatua

What's new?

...
BLOG
Government Delighted by the Establishment of 'CRDB Insurance Company'

...

Read More
...
BLOG
Mpanda, Njombe, and Mwanza announce winners of Bajaji's and motorcycles through CRDB Bank's Simbanking

...

Read More
...
BLOG
Creating wealth in times of crisis

Despite the disruptions faced in 2020, the Group continued to implement wealth creation strategies t...

Read More